Vårt uppdrag

Service

Så arbetar vi...

Tillsammans med Dig gör vi en genomgång av Ert behov. Det kan vara för företaget i stort eller specifikt projekt. Efter detta producerar vi de produkter och tjänster som Du valt. Efter projektet gör vi gärna en utvärdering tillsammans med Dig för att se hur resultatet blev och vad som kan göras bättre nästa gång.

Kvalitet, Snabbhet och Flexibilitet

Resultatet  är lika viktigt för oss som för Dig!

Xograf

Vi håller vad vi lovar!

Kvalitetspolicy

X-O Graf skall leverera tjänster och produkter som möte våra uppdragsgivares krav och förväntningar.

Service-Boxes

Projektplanering

Tillsammans med Dig planerar vi projektet. Vad skall göras, när skall det göras och av vem.

Layout

Layout av Dina trycksaker, skyltar, bildekor, annonser eller vad Du behöver.

Produktion

Vi producerar de produkter som vi kommit fram till att projektet behöver.

Distribution

Vi levererar Dina produkter till de mottagare som vi bestämt. Lokal, nationellt eller internationellt.

Lagring

Behöver Du lagra Dina produkter så ordnar vi även detta.

Projektavstämning

Efter projektets avslut gör vi en genomgång tillsammans med Dig för att se vad vi kan göra annorlunda eller bättre nästa gång.